ruyatabir.org

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Son Eklenen Rüya Tabirleri

Z

Rüyada varlık sebebimiz, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’i (S.A.V.) ziyaret ettiğini görmek; salih amel işlemeye, Allah (C.C.) sevgisine, şan ve şerefe, Efendimizin...

Z

Çağdaş Ulema: Rüyada ziyaretçi görmek, herhangi bir konuda uyarı anlamına gelir.Rüyada çokça ziyaretçi görmek; dünyaya fazla bel bağladığınıza ve bu...

Z

Rüyada zorba görmek, vereceğiniz kararların yanlış olabileceğine mana gelir. Rüyada zorba bir kimsenin size zorla bir iş yaptırmak istediğini görmek,...

Z

Rüyada zoka görmek, teşebbüs ettiğiniz işin sonunda çok kazançlı çıkacağınıza; ancak sabırla beklemeniz gerektiğine işarettir.Rüyada zokanızı yutan balık görmek, doğru...

Z

Rüyada inci, cevher, taç gibi ziynet eşyası görmek, ibadet eden insana, ilme, hayır ve menfaate delâlet eder.Rüyada ziynet görmek, süs...

Z

Rüyada ziynet eşyası görmek bekarlar için evlilikle ilgili kısmettir. Evliler için de yuvayla ilgili kısmete delalet eder.Rüyada parmağa, bileğe, gerdana...

Z

Rüyada zorbalık görmek; eğer hane içinde yapılıyorsa aile hayatı saadetinin biraz bozulacağına ve ailenin bu durumdan etkileneceğine işarettir. Eğer zorbalık...

Z

Rüyada zorla almak birine ait mal/mülkü onların rızası olmadan zorla alınmaya çalışılması, kendisinin istemediği bir işi yapacağına işarettir.Rüya malına zorla...

Z

Rüyada zorlamak görmek, rüyayı gören kişinin hedefleri olacağı şekilde yorumlanmaktadır. Kişi iş ve evlilik hayatında yapmak istediği büyük işler olacağı...

Z

Rüyada zorluk görmek, aksi olan kolaylıkla tabir olunur. Rüyanızda zor bir işi yapmayı yüklendiğini görmek, işlerinizde çok kolaylığa kavuşacağınıza ve...

Z

Zuhruf Suresini rüyasında görüp okuyan veya okunduğunu dinleyen kimsenin kısmeti ve rızkı az olur. Doğru sözlüdür. Çok güzel ve yarar...

Z

Bir kimsenin rüyasında Zuhruf Suresini okuduğu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin kısmeti kapalı ve rızkının da az olduğuna,...

Z

Rüyada zuhal yıldızı görmek, bekar için evliliğe; evli için sıkıntıya işarettir. Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: YıldızZuhal Yıldızı

Z

Bekâr bir kimsenin rüyasında zuhal yıldızını görmesi, o kimsenin nişanlanacağına veya evleneceğine işaret şeklinde tabir olunur.Bir başka yoruma göre de...

Z

Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kıyamet günü korkudan emin olmaya ve ahiret hayatının selamette olmasına işarettir.Rüyada...

Z

Rüyada her türlü iç sıkıntısı görmek, dünya malına aşırı hırs ve düşkünlüktür. Zulmet, insanın arzu ve isteklerine boyun eğmesi, nefsinin...

Z

Rüyada zulme uğradığını görmek rüyada iktidar sahibi kimse tarafından yapılan zulmü görmek, mahvolmaya ve ülkelerin harap olmasına işarettir. Rüyada alimlerin zulmettiğini...

Z

Rüyada zurna, ney, kaval gibi çalgı aletlerini görmek; oyuna, hareket etmeye ve bozgunculuğa yorumlanır. Bazen ferahlık ve sevince yorumlanır.Rüyada Bu...

Z

Rüyada cam, sırça, porselen vs.den mamul eşya satan kimseyi görmek; hayırlı nesle, çocuklara aşırı düşkün olmaya, ilim öğrenmeye delalet eder....

Z

Rüyada cam, sırça, porselen vb. mamül eşya satan kimseyi görmek; hayırlı nesle, çocuklara aşırı düşkün olmaya, ilim öğrenmeye delalet eder....

Z

Rüyada zurnacı görmek, halk arasında yalanlarla herkesi birbirine düşüren hilekar bir adam olarak yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Rüyada zurnacıyı...

Z

Rüyada zurna çalan kimseyi görmek; üzüntü ve kederin gitmesine, hesap yapan kimseye yahut ağlayıp sızlamaya delalet eder.Zurnanın diğer bir yorumu...

Z

Rüyada fakir düşüp züğürt kaldığını gören kimse, gerçek hayatta bunun tam tersine durumunu düzeltecektir. Eğer rüyayı gören kişi zaten zengin...

Z

Rüyada zühre yıldızı görmek rüya sahibinin kişilik olarak oldukça sevecen aynı zamanda çok hayal kuran olduğunu gösterir. Rüyada zühre yıldızı diğer...

En Çok Yorumlanan Tabirler