ruyatabir.org

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ö

Ö

Rüyada yaşlı birinden bir hikaye dinlediğinizi veya kendinizin bir öyküyü kitaptan okuduğunu görmek veya bir çok kimselere bir hikaye anlatmak,...

Ö

Rüyada ölümü özlemek ilâhi aşka, hayırlı amellere ve iyi yaşamaya işarettir.Rüyada birini yahut bir oluşu özlemek, özlemini çektiği şeye kavuşmaya...

Ö

Rüyada övünmek; mala, rızka, nimetin artmasına, elinin ve dilinin her tarafta kavuşmasına işarettir.Ayrıca bkz: Rüyada Meth GörmekÖvünmek

Ö

Rüyada bir dostu tarafından övülmek, hayırdır. Onun tarafından bir menfaat göreceğine delalet eder. Eğer bir düşman tarafından methedilirse, alay edildiğine...

Ö

Rüyada kişi kendisi övünürse, hata yapacak demektir. Bu hatanın ağır sonuçları olabilir.Rüyada Birini Övdüğünü GörmekRüyada birini övdüğünü görmek, rüyayı gören...

Ö

Rüyada özgürlükleri için çalışan ve mücadele eden bazı kimselerle birlikte hareket ettiğinizi görmek: Aileniz size fazla bağlı ve sert bir...

Ö

Ö

Rüyada özür dilemek görmek; hatalı yol ve yöntemlerden uzak durmaya, fazilet ve meziyete, hürmet ve saygınlığa erişmeye delalet eder. Kavga...

Ö

Rüyada her türlü şeyde görülen özür ve kusur, kaçınılması mümkün olmayan durumlara işarettir. Bu rüya, işlenen bir hatadan dolayı tövbe...

Ö

Rüyasında özveride bulunan kimse feraha çıkar.Bakınız; Faydalı OlmakÖzveri

Ö

Rüyada özür dilemek, yakınınızdan yardım alacağınıza işaret eder. Bu yardım maddi bir yardım olabilir.Rüyada yapmış olduğunuz bir kabahat veya hatadan...

Ö

Rüyada öd ağacı görmek; övülmeye lâyık, saygıdeğer bir kimseye delalet eder.Rüyada elinde öd ağacı olduğunu görmek, bir yitiğini bulmaya ya...

Ö

Rüyasında ödeme yapmak, hayatı boyunca para sıkıntısı çekileceğine yorumlanır. Kişi rüyasında borcunu öderse, sorumluluk ve sıkıntılarından kurtulacak demektir.Ayrıca bakınız: ParaRüyada...

Ö

Rüyada öç görmek iyilik ve yardıma işarettirRüyada birisinden öç aldığınızı görmek, hayatta bazı güçlükler çekeceğinize; bu güçlükleri alt edebilmek için...

Ö

Rüyada öd görmek; öfkelenmeye, bir şeye canı sıkılmaya, lezzete, haz ve neşeye, alet ve malzemelere, insanın sırdaşı olan kimseye delalet...

Ö

Rüyada büyük bir başarınızdan ötürü bir ödül aldığını görmek; çok kazançlı bir işe alınmanız için arkadaşlarınız veya iş ortaklarınız veya...

Ö

Rüyada her şeyden korkan, çekinen ödlek bir kimse olduğunu görmek; herkese karşı fazla saygılı ve kendi kabuğuna çekilen, halim selim...

Ö

Rüyada ödenek görmek, sorumluluk olarak tabir edilir.Rüyada hükümetten veya bir kurumdan, yaptığınız veya aldığınız bir taahhüt karşılığında bir ödenek aldığınızı...

Ö

Rüyada bir şeyi ödünç vermek, bir yoksula yardıma işaret eder. Ödünç, tövbeye işaret eder ve yoksul kişiler için zenginliğe yorumlanır.  Rüyada...

Ö

Rüyada ödlek birini görmek, size kötülük yapmaya çalışanların bu isteklerinde başarısız olacaklarına işarettir.Rüyada kendinizi ödlek görmek, korkak olmanızın ve herkese...

Ö

Rüyada bıkkınlık ve usanç ifadesi olarak “Öf!” veya “Öf, be!” dediğini görmek; anne ve babasına asi olmaya ve onların kalbini...

Ö

Rüyada para ve eşyayı başkasına ödünç olarak vermek, bir fakire sadaka vermekle yorumlanır. Ödünç, asiler için tövbeye; kafir için İslama;...

Ö

Rüyada bir şeyi ödünç almak; beklenmedik bir zamanda dünyanın kendisine yönelmesine, fitne çıkması korkusuyla sakınılması gereken durumlara işarettir.Rüyada değerli olmak...

Ö

Rüyada öğle vaktinde olduğunuzu görmek, kısmetinin açılacağına ve yapmak istediğiniz bir işi başarı ile sonuçlandıracağınıza delalet eder.Bakınız: Öğleden Sonra GörmekÖğle

1/512345